3D project Enschede 1862

In 1862 werd door een grote brand de binnenstad van Enschede grotendeels in de as gelegd. Dit word in de volksmond de “De grote stadsbrand” genoemd. Om mensen te laten zien hoe de stad eruit heeft gezien voor deze grote inferno is het 3D project “Project Enschede 1862” ontstaan. Oprichter Berni Beudel heeft het initiatief genomen om via 3D de stad te visualiseren.

In samenwerking met de stadsarchief en alle overigen kanalen werd een begin gemaakt om de gebouwen één voor één in beeld te brengen. Eerst in ruwe opzet omdat niet alle informatie over gebruik van materiaal onduidelijk was of juist niet gedocumenteerd werd. Bepaalde straten werden totaal niet vastgelegd in beeld dus het werd een aardig grote opgave om de gehele binnenstad op correcte manier om te kunnen zetten in 3D.

De bedoeling was om uiteindelijk een virtuele 3D kaart te krijgen waarbij mensen doorheen konden lopen en de diverse gebouwen aan konden klikken om meer informatie erover te krijgen. Zodat de kennis van de oude binnenstad bereikbaar zou worden voor iedereen.
Helaas is door tijdgebrek, grootte van het project en andere problemen het project gestopt.

Op deze pagina vind je aantal voorbeelden van hoe het 3D Project Enschede 1862 eruit zag voordat ik helaas heb moeten besluiten om met het project te moeten stoppen.

Achtergrond informatie

Om zoveel mogelijk in de buurt te komen van realistische weergave moest er veel informatie ingewonnen worden bij veel verschillende bronnen en mensen die meer afwisten van hoe Enschede er daadwerkelijk voor de grote stadsbrand eruit heeft gezien. Vele gesprekken met archeologen, stadsarchiefmedewerkers maar ook met mensen van verschillende stichtingen die kennis hadden van verschillende kanten die nodig waren om deze informatie om te zetten in een 3D document in Sketchup Pro.

Kennis van bijvoorbeeld welk steensoort is er gebruikt, welke kleur en hoe dit werd toegepast. Maar ook documentatie die ook duidelijk maakt dat er veel verschillende versies waren van een gebouw. Welke versie kies je dan? Allemaal keuzes die gemaakt moesten worden en het ontwerp aardig vertraagde.

Ook al is het 3D project niet verder gegaan maar ik kan wel zeggen het was een mooi project met veel leermomenten. Het gebruik maken van Sketchup, analyseren van data en communiceren met betrokkenen maar ook de enthousiasme bij de gemeente en bibliotheek maakte het dat ik er met plezier aan terug denk.

Al mijn projecten hebben veel geschiedenis onderwerpen in zich, niet alleen maar omdat het mijn grote interesse heeft maar ook omdat het iets is wat ik anderen via beeld kan vertellen hoe de wereld om hun heen er vroeger uit heeft gezien.

3D Project Enschede 1862